Netwerk Veteranen FNV

Activiteiten

Voor u en alle andere veteranen nemen wij de collectieve belangenbehartiging voor onze rekening. Dat gebeurt binnen de Sector Defensie waar de AFMP/FNV, deel uitmakend van het Netwerk Veteranen FNV, overleg voert met Defensie over het veteranenbeleid en de rechtspositie van veteranen. Ook kunt u bij ons aankloppen als u een probleem heeft dat te maken heeft met uw veteraan zijn. En eens in de zoveel tijd zult u een nieuwsbrief ontvangen met actuele informatie voor veteranen. Verder houden we u op de hoogte via deze website.

Binnen het Netwerk staan de volgende activiteiten ter versterking van de positie van de Nederlandse veteraan centraal:

Verbreding en versterking Netwerk Veteranen FNV
Met de omzetting van een AFMP-werkgroep naar een FNV-breed netwerk is het noodzakelijk om de herkenbaarheid van ons netwerk te vergroten onder alle (ook niet-defensie) sectoren.
Deze actiepunten zijn:

 • Opzetten van een netwerk-website onder de FNV-website;
 • Promoten van de website en het netwerk binnen alle FNV-sectoren;
 • Ontwerpen van een digitale nieuwbrief voor alle FNV-veteranen;
 • Werving tijdens de 5 landelijke veteranendagen.

Versterking van de aansturing Netwerk Veteranen FNV
Met de verbreding van ons netwerk is het noodzakelijk dat de werkgroep die dit netwerk aanvoert een afspiegeling is en blijft van de populatie FNV-veteranen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de werkgroep wordt uitgebreid met nieuwe/jongere leden, bij voorkeur ook uit de andere FNV-sectoren dan de defensie-sector. Naast de vaste deelnemers van de werkgroep is de actieve participatie van veteranen bij (deel)activiteiten van het netwerk zeer van belang. Deze actiepunten zijn:

 • Bijeenkomsten werkgroep;
 • Werving/training kaderleden FNV-breed voor werkgroep en deelactiviteiten.

Informeren over/beïnvloeden van landelijke Veteranenbeleid
Gezien de positie die de AFMP/MARVER reeds heeft ten opzichte van Defensie en de politiek houden zij de leidende rol bij de beïnvloeding van het landelijke veteranenbeleid. Ons netwerk kan gebruikt worden om deze informatie te verspreiden en de benodigde input van de veteranen te verkrijgen.
Deze actiepunten zijn:

 • Maken/versturen van gemiddeld 5 digitale nieuwsbrieven per jaar;
 • Houden van polls/enquêtes over veteranenonderwerpen;
 • Organiseren van denktankjes per veteranen(deel)onderwerp.

Ondersteunen van veteranen en thuisfront
Voor juridische hulp blijft het lidmaatschap bij de huidige sector van de FNV-veteraan uiteraard leidend. Om de veteraan en de FNV-collega’s bij de niet-defensie-sectoren hierbij te ondersteunen is het gewenst om de kennis van de AFMP/MARVER via ons netwerk FNV-breed beschikbaar te stellen.
Deze actiepunten zijn:

 • Relevante Q&A’s en regelgeving plaatsen op de website;
 • Nadere contacten leggen met bestaande nuldelijnszorg-organisaties;
 • Opzetten telefonisch spreekuur voor FNV-veteranen en relaties
 • Voorlichten juridisch medewerkers van diverse FNV-bonden/sectoren