Netwerk Veteranen FNV

Nieuwsbrief 2018-5

Nieuwsbrief 2018-5

2018. Er is veel gebeurd in 2018 met ons netwerk veteranen FNV. We groeien constant en als de wet op de privacy ons niet tegengewerkt had dan hadden we de 3000 leden ruim gehaald. Door deze wet zijn de militairen…

Nieuwsbrief 2018-4

Op het naseizoen na zijn de vakanties voorbij en na een prachtige zomer gaan we weer aan de slag. Ledenaantal. Het aantal leden nadert de 3000 met rasse schreden. Voor eind 2018 willen we dit aantal gerealiseerd hebben maar daar…