Netwerk Veteranen FNV

Doe mee

Oefening tbv NLDA brochure

Alle veteranen van alle FNV-bonden welkom
Een netwerk waar alle veteranen van alle FNV-bonden van harte welkom zijn. Voor informatie, hulp (waarbij we doorverwijzen naar de instanties) en ondersteuning. Maar ook om input te leveren voor belangrijke standpunten en beleidswijzigingen voor Veteranen. Dat helpt de FNV-defensievakbonden, die het formele overleg hierover voeren met de Ministers en de politiek, om de belangen van veteranen nog beter te behartigen. Netwerk Veteranen FNV is dus geen vereniging waarvan u lid kunt worden. U bent dan ook geen contributie verschuldigd.

Gratis gebruik maken van diensten
Onder het motto ‘Samen staan we sterk’ kunnen FNV-leden gratis gebruik maken van de diensten van het netwerk Veteranen FNV. Dit betreft onder meer:

• Collectieve belangenbehartiging en invloed op veteranenbeleid;
• Informatie en voorlichting tijdens veteranendagen;
• Actueel veteranennieuws (o.a. over rechtspositie en reünies);
• Verwijzing naar professionele zorg, hulpverlening en lotgenotencontact als er sprake is van problemen die gerelateerd zijn aan het veteraan zijn.

Ben je veteraan én lid van de FNV en wil je je gratis aansluiten bij het Netwerk Veteranen FNV? Meld je dan hier aan.