Netwerk Veteranen FNV

Belangrijke documenten

rechter-hamer-shutterstock_71894194 - kopie

Download en bekijk  hier alle documenten, die relevant zijn voor u als Nederlandse veteraan.

DEFINITIE ‘VETERAAN’

De belangrijkste missie van het Netwerk Veteranen FNV is de collectieve belangenbehartiging van alle generaties Nederlandse Veteranen. Hierbij hanteren we de in de Veteranenwet vastgelegde definitie van een veteraan:

Een Veteraan is: de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden, dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van onze minister is aangewezen.

VETERANENWET

Wet van 11 februari 2012, waarin regels zijn vastgegelegd rond de bijzondere zorgplicht voor veteranen.

Download de pdf van de Veteranenwet.

VETERANENBESLUIT

Het Veteranenbesluit is een op 19 juni 2014 vastgelegd besluit met nadere regels rond de bijzondere zorgplicht voor veteranen.

Check de inhoud van het Veteranenbesluit.

VETERANENNOTA 2019-2020
Download de pdf van de Veteranennota 2019-2020

VETERANENOTA 2018-2019
Download de pdf van de Veteranennota 2018-2019

VETERANENNOTA 2016-2017
Download de pdf van de Veteranennota 2016-2017.