Netwerk Veteranen FNV

Blog AFMP-voorzitter: Alle veteranen hebben recht op de allerbeste zorg

Oproep aan minister Bijleveld

We hebben in Nederland een goede Veteranenwet, onze zorg behoort misschien wel tot de beste ter wereld. Op papier tenminste wel….

Zaterdag 14 september stond in de Volkskrant het schrijnende verhaal van een aantal veteranen dat in het opvanghuis Thuiszorg Veteranen in Eelde woont. Het enige opvanghuis met langdurige zorg voor veteranen met PTSS die zwaar getraumatiseerd zijn en zijn vastgelopen in de bureaucratie. Het is de voortzetting van Veteranenopvang De Compound in Assen waarvoor sluiting dreigde en die na veel publicitaire druk (waar wij als AFMP ook nog een steentje aan bijdroegen) openbleef.

In het opvanghuis wonen veteranen ‘die de oorlog niet meer uit hun hoofd krijgen’, zoals de Volkskrantjournalisten die vijf dagen met hen optrokken zo mooi beschreven. Het ene verhaal is nog triester dan het andere, of het nu om Rob, Tom, Michiel, Marco of een van de anderen gaat. Stuk voor stuk hebben ze allemaal meerdere malen voor Nederland gestreden, stuk voor stuk kwamen ze allemaal fors in de problemen. Stuk voor stuk liepen ze óók vast in het stelsel van veteranenzorg.

De reactie van minister Ank Bijleveld was mijns inziens allesbehalve adequaat. “Het welzijn van de groep trekken wij ons aan, maar deze groep is niet in kaart te brengen. Ik onderschrijf de bijzondere zorgplicht, maar daarvoor moeten zij wel in beeld willen zijn. Daar heeft de veteraan zelf ook een verantwoordelijkheid in.”

Maar minister, het moet u toch óók wat doen als u die verhalen van Rob, Tom, Michiel, Marco en hun medebewoners leest? Denkt u dan niet dat er blijkbaar onorthodoxe methoden nodig zijn om ook hén te helpen? En al die anderen die uit beeld zijn en onder een brug in een doos wonen of in een andere benarde situatie zitten? Ik daag u uit om met betere plannen te komen! Waarom zijn er bijvoorbeeld niet méér opvanghuizen zoals in Eelde? Waarom betaalt het kabinet niet mee aan dergelijke opvanghuizen? En nog beter, waarom voorkomt u niet dat het zo ver komt met veteranen die vaak meerdere malen door het kabinet bij zware missies zijn ingezet? Als de huidige veteranenzorg hierin niet voorziet, dan passen we het systeem aan, en leggen we de verantwoordelijkheid niet terug bij de mensen die nu buiten de boot vallen! Alle veteranen hebben recht op de allerbeste zorg.

Met hartelijke groet,

Anne-Marie Snels
Voorzitter AFMP