Netwerk Veteranen FNV

Netwerk Veteranen FNV steunt Psst-campagne

Netwerk Veteranen FNV staat volledig achter de campagne van Stichting Psst, die op 1 februari van start gaat. Deze stichting is een initiatief van bezorgde Nederlandse burgers, die constateren dat de Nederlandse krijgsmacht door een gebrek aan politieke daadkracht een groot tekort heeft aan mensen en materieel.

John Knottenbelt, voorzitter van Netwerk Veteranen FNV, gaat uitgebreid in op de Psst-campagne.
“De staat van de krijgsmacht is al vele jaren slecht en zal op basis van het huidige beleid en de huidige aandacht vanuit de samenleving ook niet snel verbeteren. Velen, met name aan Defensie gerelateerde verenigingen en personen hebben hierop al vaak gewezen. Een groep verontruste burgers is diezelfde mening toegedaan. Zij acht het nu tijd om breed in de samenleving daar aandacht op te vestigen en de verantwoordelijke politici op te roepen om nu echt stappen te nemen deze dramatische situatie in de komende regeerperiode te verbeteren. Wij kunnen het initiatief op www.psst.nl alleen maar ondersteunen. Ik roep u in mijn functie van voorzitter Netwerk Veteranen FNV dan ook op om massaal deze petitie te ondertekenen en deze oproep te delen binnen uw familie-, vrienden- en kennissenkring. Daarmee voegt u zich bij de grote groep verontruste burgers en laten wij gezamenlijk zien dat het ernst is.”