Netwerk Veteranen FNV

Nieuwsbrief nummer 1, 2019

Lees de eerste nieuwsbrief van Netwerk Veteranen FNV in 2019.

Het heeft even geduurd voordat deze nieuwsbrief gepubliceerd kon worden, het is tamelijk rustig op veteranengebied maar hier is dan de eerste van 2019.

 

Nuldelijnshulpverlening.

Ons bestuurslid Rob van Draanen heeft de gecertificeerde cursus Nuldelijnshulpverlener succesvol afgerond.
De nuldelijnshulpverlening wordt ingezet om de veteraan in het juiste behandeltraject te helpen en is zeer professioneel opgezet. Er kan zelfs door de veteraan worden aangegeven of hij/zij een mannelijke of vrouwelijke nuldelijnshulpverlener wil hebben en ook kan er aangegeven worden naar welk krijgsmachtdeel als achtergrond de voorkeur gaat. Bereikbaar via 06-13618661

 

Nederlandse Landelijke Veteranendag.

29 juni 2019 vindt de NLVD weer plaats op het Maliveld te Den Haag. Alle voorbereidingen zijn getroffen en staan we klaar om jullie te ontvangen in onze tent.
We stellen het zeer op prijs als jullie langs komen, een presentje staat klaar.
Als het weer mee zit wordt het weer een fantastische dag.

Onze website.

De website www.netwerkveteranenfnv.nl is uitgebreid met links naar onze facebook en twitterpagina´s.
Mocht je vragen of problemen hebben, een reünie door willen geven of een oproep plaatsen dan kan dit via de emailadressen; netwerkveteranenfnv@gmail.com of jmmknottenbelt@ziggo.nl

 

Belangenbehartiging veteranen.

Het streven is om in de nabije toekomst de belangenbehartiging van veteranen in één grote organisatie onder te brengen. Het Veteranen Platform, het Veteranen Instituut, de LZV etc. etc. worden samengevoegd zodat in Nederland er maar één organisatie is voor de veteraan.
De voorbereidingen zijn in volle gang en natuurlijk houden we jullie op de hoogte.

 

Invictus Games.

Op 9 mei 2020 starten de Invictus games in het Zuiderpark te Den Haag.
Voor de Invictus Games zijn 800 vrijwilligers nodig. Graag doen we een oproep aan onze leden om zich als vrijwilliger op te geven bij de organisatie van de Invictus Games.

Er wordt een selectieprocedure toegepast, meer informatie via de website.

http://www.invictusgames2020.nl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v