Netwerk Veteranen FNV

Nieuwsbrief 29 mei 2020

Lees de nieuwsbrief van Netwerk Veteranen FNV van 29 mei 2020 hieronder of check de pdf!

Hallo allemaal,

Zoals aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief, willen wij als Netwerk Veteranen FNV komend najaar een themadag organiseren. In deze nieuwsbrief bieden we je graag wat meer informatie over de mogelijke invulling van deze dag. Op onze vraag of je hierin interesse hebt, kregen we vooralsnog slechts 6 reacties. Ik besef dat dit er vooralsnog erg weinig zijn, maar dit kan natuurlijk te maken hebben met het feit dat je hierover nog weinig informatie hebt ontvangen. Vandaar deze extra nieuwsbrief! Lees hieronder meer over de themadag! Jouw ideeën hiervoor zijn welkom!

Wil je deelnemen of heb je suggesties voor een boeiende invulling van de themadag? Stuur me dan een e-mail onder vermelding van jouw naam, adres, postcode, woonplaats en eventuele suggesties via jmmknottenbelt@ziggo.nl.

Hartelijke groet,

John Knottenbelt
Voorzitter Netwerk Veteranen FNV

Wanneer vindt de themadag plaats?
Het idee is om de themadag van Netwerk Veteranen FNV te houden in het laatste kwartaal van dit jaar. Natuurlijk zijn wij bij de organisatie afhankelijk van de verdere ontwikkeling van het coronavirus. Uiteraard gaat de dag alleen door als we de veiligheid van alle leden volledig kunnen garanderen. Is het niet veilig? Dan schuiven we de themadag door naar een later tijdstip in 2021.

Waar vindt de dag plaats?
Het plan is om jou als lid te ontvangen op een centraal gelegen plaats in de provincie Utrecht of Gelderland.

Wat zijn de aanvangs- en sluitingstijd?
We willen de themadag om 10.00 uur starten met koffie en thee. Het themadagprogramma vangt een half uur later aan. Als voorzitter van Netwerk Veteranen FNV zal John Knottenbelt een voorwoord verzorgen. Het programma zal tot ongeveer 12.00 uur duren. Aansluitend volgen een aperitief en een lunch.

Wat staat er op het programma?
Het precieze programma staat nog niet vast. Hiervoor zijn we namelijk op zoek naar jouw creatieve ideeën voor een interessante invulling van deze dag. Als opwarmer doen we je alvast wat suggesties aan de hand:

* Een interessante lezing over het zorgstelsel voor veteranen
* Een boeiende verhandeling over traumazorg
* Een bijdrage over de ins & outs van Bronbeek
* Sprekers over ‘De weg naar herstel’
* Eén of meerdere veteranenlezingen


 

 

 

 


Heb je ideeën?
Heb jij boeiende ideeën aan de hand waarvan wij het programma van de themadag kunnen samenstellen? Stuur deze dan zo snel mogelijk onder vermelding van jouw naam, postcode, woonplaats en suggesties naar: jmmknottenbelt@ziggo.nl. In verband met het vastleggen van een geschikte zaal met bijbehorende faciliteiten verzoeken we je om via dit mailadres ook zo snel mogelijk aan ons door te geven of je hierbij aanwezig zou willen zijn.

******