Netwerk Veteranen FNV

Nieuwsbrief Netwerk Veteranen FNV april 2021

Lees hieronder de apriluitgave van de nieuwsbrief van het Netwerk Veteranen FNV of check deze nieuwsbrief in pdf-vorm via deze link.

Beste veteranen,

Het eerste kwartaal van dit jaar is al voorbij en je vraagt je misschien af: heb ik de nieuwsbrief gemist? Dat is niet het geval. Ik had de verwachting om in 2021 goed nieuws te kunnen brengen over COVID-19  en de maatregelen. Na drie maanden wil ik het niet langer uitstellen, maar goed nieuws kan ik jullie niet brengen. De strenge maatregelen zijn op dit moment nog van kracht en een pluspuntje is dat er binnenkort versoepelingen volgen. Kortom, voor iedereen is en blijft het voorlopig een moeilijke tijd. Veel veteranen missen de contacten met hun maatjes tijdens de bijeenkomsten in het land. Diverse evenementen zijn weer aangepast of gaan zelfs niet door. U kunt het allemaal via de media volgen. Het blijft een lastige periode, niet alleen voor jullie, maar ook voor het bestuur van Netwerk Veteranen FNV. De uitgestelde themadag is daar een goed voorbeeld van. Ook kan er niet fysiek worden vergaderd, overleg vindt plaats via de computer.
Prima dat dit laatste mogelijk is, maar leuk is natuurlijk anders. Toch zitten we als Netwerk Veteranen FNV niet stil. We spannen ons bijvoorbeeld in om het Militair Invaliditeitspensioen (MIP) geïndexeerd te krijgen. We hebben afgevaardigden bij de beperkt opgezette evenementen en herdenkingen. Er zijn veel berichten over de beschikbare coronavaccins. Het is denk ik goed om je te laten vaccineren. Het is en blijft namelijk de enige mogelijkheid om COVID-19 eronder te krijgen.

Hopelijk wordt het vóór eind 2021 weer normaal in onze samenleving. Ik hoop dat evenementen binnen afzienbare tijd weer kunnen doorgaan, dat we elkaar weer vaak kunnen ontmoeten en dat we dus weer kunnen genieten. Namens het bestuur wens ik jullie veel sterkte toe in deze rare tijd en ik heb maar één wens: blijf allen gezond!


John Knottenbelt
Voorzitter Netwerk Veteranen FNV


Militair InvaliditeitsPensioen (MIP)
Ons als Netwerk Veteranen FNV bereikten berichten dat veteranen in financiële problemen dreigden te komen, omdat hun uitkering niet meer in verhouding stond met onder andere de prijsstijgingen van levensmiddelen. Wij hebben een brief gestuurd naar de Veteranenombudsman. Die heeft op zijn beurt een brief gestuurd aan de minister van Defensie. Het eindresultaat was dat de Veteranenombudsman én de minister het er mee eens waren. Je zou denken dat dit dan geregeld is. Tot op heden is er echter niets gebeurd. Hoezo erkenning en waardering voor de veteranen?
Wij hebben bij de onderhandelaar van de Algemene Federatie Militair Personeel (AFMP) aangegeven dat het MIP bijna 20% achterloopt, omdat er sinds 2005 niet meer geïndexeerd is. Naar onze mening ligt er geen relatie tussen de indexatiebesluiten van het Algemeen Burger Pensioenfonds (ABP) en de mogelijkheid om het MIP te indexeren. Het is namelijk een defensieregeling. De financiering maakt namelijk geen deel uit van het financieringsfonds van het ABP.
Het hoort bij de begroting van Defensie. Dit wordt besproken in het overleg met Defensie en er is een technische commissie ingesteld om de mogelijkheden te bekijken. Maar dat het overleg niet soepel loopt, hoef ik jullie niet uit te leggen. Wij houden je op de hoogte!

Themadag in 2021
Alles was bijna geregeld voor onze themadag van 2020. De eerste aanmeldingen kwamen al binnen voordat het programma gepubliceerd was. Door het coronavirus waren we echter genoodzaakt om de themadag te cancelen. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet en we hopen dat in 2021 de themadag alsnog kan doorgaan. Dat wordt dan wel het laatste trimester van dit jaar, omdat we geen (besmettings)risico’s willen lopen en er vanuit gaan dat iedereen dan gevaccineerd is. Wij zorgen voor een hapje en een drankje. We houden je up-to-date over de themadag!

Nederlands Veteraneninstituut
Op 1 januari 2021 is het Nederlands Veteraneninstituut van start gegaan na een grote reorganisatie en het maken van een nieuwe opzet. Het motto van dit instituut is ‘Bouwen aan een maatschappij waarin elke veteraan meetelt, meedoet en zich thuis kan voelen’. Om dit te bereiken, zijn Het Veteraneninstituut, Stichting De Basis, het programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, de Nuldelijnsondersteuning van het Veteranenplatform en zorgcoördinatie van APG onder één paraplu samengebracht. Het Nederlands Veteraneninstituut is een stichting die in opdracht van Defensie het veteranenbeleid uitvoert.

Dit zijn de hoofdtaken van dit instituut op een rij:

  • Erkenning en waardering;
  • Zorgcoördinatie;
  • Maatschappelijk werk, preventie en nazorg;
  • Expertisecentrum;
  • Bedrijfsvoering.

Je kunt het Veteranenloket bereiken voor alle diensten, zorg en ondersteuning voor alle veteranen en hun thuisfront via telefoonnummer 088-3340000, de website www.veteranenloket.nl of het e-mailadres info@veteranenloket.nl.  

Ledenwerving Netwerk Veteranen FNV
Sinds 2015 is het Netwerk voor Veteranen actief binnen de FNV. Bij dit netwerk kunnen veteranen die in het bezit zijn van een Veteranenpas zich gratis laten registreren. Het gaat om leden van alle FNV-sectoren die een pas hebben. Ken je veteranen die nog niet bij ons zijn aangesloten, maar wel lid zijn van de FNV? Wees hen dan op deze mogelijkheid! Het lidmaatschap is gratis voor FNV-leden.
Als lid krijg je toegang tot Netwerk Veteranen FNV en word je ook vertegenwoordigd door dit netwerk. Je kunt binnen de FNV je stem laten horen of om steun vragen. Dankzij zijn expertise kan het netwerk al jouw vragen op veteranengebied beantwoorden. Indien nodig wordt je doorverwezen naar de desbetreffende afdeling binnen de FNV of naar een externe instantie. Je kunt ook terecht voor de beantwoording van vragen op juridisch terrein.

Registreer je nu als lid via onze website:

www.netwerkveteranenfnv.nl