Netwerk Veteranen FNV

Ons netwerk

Den Haag, 29 juni 2013Veteranendag 2013Foto: defile

Militairen en burgermedewerkers bij Defensie hebben de laatste jaren steeds meer zorgvragen over een goede veteranenzorg, die zij vaak neerleggen bij de militaire vakbonden. Ook collega’s die Defensie inmiddels hebben verlaten, komen met uiteenlopende vragen op dit gebied. Juist daarom is er sinds 2015 het Netwerk Veteranen FNV, dat zich inspant voor de erkenning, waardering en belangenbehartiging van de Nederlandse veteraan.

Ons netwerk is opgericht door de Defensievakbonden AFMP en MARVER. Soms vervullen we een prominente rol op de voorgrond, af en toe zijn we lobbyist in de Tweede Kamer. Ons streven is om onderwerpen en standpunten onder de aandacht te brengen, die u als veteraan een steun in de rug geven.

Gratis diensten
In de loop der jaren is er gelukkig al veel geregeld en geborgd als het gaat om de zorg en de nazorg van Nederlandse veteranen. Zo zagen bijvoorbeeld de Veteranenwet en het Veteranenloket het levenslicht. Ons netwerk stapt in op de momenten als de (na)zorg voor u als veteraan desondanks extra aandacht verdient. Wie lid is van een FNV-bond én veteraan is, kan gratis bij ons terecht voor een van onze diensten.

Bestuur Netwerk Veteranen FNV
Secretaris/penningmeester: Wim Groeneweg
Bestuurslid: Rob van Draanen
Bestuurslid: Fred Volman
Bestuurslid: Henk van Soest
Bestuurslid: Guus van Vessem
Bestuurslid Emiel Dolman
Bestuurslid: Kees Verwater

Activiteiten
Netwerk Veteranen FNV verzorgt de volgende activiteiten, die de positie van de Nederlandse veteraan versterken:
-we behartigen de collectieve belangenbehartiging van veteranen
-we beïnvloeden het landelijke veteranenbeleid en verspreiden relevante informatie hierover
-we geven voorlichting tijdens veteranendagen
-we stellen u in staat om contact te zoeken met uit het oog verloren collega-veteranen
-we maken en versturen vier digitale nieuwsbrieven per jaar
-we houden polls en enquêtes over veteranenonderwerpen
-we organiseren en coördineren ‘denktanks’ over deze onderwerpen
-we stellen de binnen de MARVER en de AFMP aanwezige kennis breed beschikbaar
-we plaatsen relevante Q&A’s en regelgeving op deze website
-we houden een telefonisch spreekuur voor FNV-veteranen en -relaties
-we leggen nadere contacten met bestaande nuldelijnszorgorganisaties-we verwijzen u, desgewenst, door naar professionele zorg, hulpverlening en lotgenotencontact als u als veteraan met specifieke problemen kampt.

Ben je veteraan én lid van de FNV? Sluit je dan kosteloos aan bij Netwerk Veteranen FNV!

Op social media
Netwerk Veteranen FNV is ook te vinden op Facebook en Twitter!

Meer info?
Bel met Henk van Soest 06-30846217